Kategorier
Säkerhet

Stoppa elden med Ansulex

Ansulex är ett släcksystem som används i professionella kök över hela världen. Systemet kan skötas både manuellt och automatiskt vilket minimerar skada.

Det är i de obevakade, oväntade ögonblicken som eld får fäste. När elden väl börjar går det dessutom väldigt fort för den att sprida sig. I ett restaurangkök kan det räcka med att man vänder ryggen till spisen för att hämta en råvara. Het olja kan fatta eld medan man vänder sig om. De flesta som arbetar i ett kök vet att eld som startat i het olja inte går att släcka med vatten. Man behöver ha helt annan utrustning tillgänglig som man ska lyckas släcka.

Den skada som en eldsvåda orsakar kan oftast inte bara mätas i de materiella förluster som den innebär. För en restaurang- eller caféägare kan det dessutom innebära att man blir tvungen att hålla verksamheten stängd under den tid det tar att återställa inrättningen till ursprungligt skick. Det kan ofta bli både rök- och vattenskador om elden hunnit sprida sig i lokalerna.

När man använder ett släckningssystem som Ansulex går släckningen snabbt

Ansulex är ett modernt släcksystem som kan skräddarsys för att passa en lokal. I många äldre byggnader finns det skrymslen och vrår som uppkommit när man anpassat byggnaden efter verksamheten. I just denna typ av inrättningar kan det vara extra svårt att hitta ett täckande släcksystem. Det är då extra värdefullt med ett system som Ansulex som kan skräddarsys.

Släcksystemet Ansulex reagerar automatiskt och sprutar ut en vätska som förvandlas till skum. Skummet hindrar elden från att sprida sig. Systemet emulgerar dessutom fett som börjat brinna. När fettet emulgerar bryts den starka ytspänningen och fettsyran blir vattenlöslig. Vätskan som sprutas ut är miljövänlig och ofarlig att inandas. När man kontaktar ett företag som arbetar med Ansulex erbjuds man ett kostnadsfritt kontrollbesök och en offert på en installation.