Kategorier
Hisservice

Bra hisservice för alla i Stockholm

Inga hissar någonstans kan fortsätta att fungera utan regelbundna kontroller. Säkerhet och komfort kräver kontinuerlig och kompetent hisservice i Stockholm.

Vardagen fungerar inte utan hiss. Både byggnader med kommersiella verksamheter och bostäder är helt beroende av att det finns fungerande system med hissar. Det handlar både om att de hissar som finns installerade är av tillräckligt god kvalitet och att de blir servade regelbundet och med rätt kunskap. Alla människor behöver inte hiss men väldigt många.

Hissar som transporterar människor i bostadshus ska besiktigas årligen. En godkänd inspektion är en förutsättning för att hissen ska få fortsätta att användas. Detta handlar både om hissens mekaniska skick och vilken skötsel den får löpande. Alla hissar ska i första hand fungera utan risker för de personer som använder dem.

Serviceavtal för hisservice i Stockholm

Det löpande underhållet och tillsynen är A och O för att en hiss ska fungera tillfredsställande. En helt annan sak är att det förstås kan inträffa oväntade problem. Det kan bero på slitage på väsentliga delar eller andra mekaniska skador som uppstått. Det kan också handla om elektronik. Oväntade problem kräver ganska ofta snabba och akuta insatser.

En bra hisservice i Stockholm är alltså något som varje fastighetsägare eller underhållsansvarig bör sträva efter att hitta. Det handlar oftast inte om att byta hiss utan om att sköta om den man redan har. En hiss som får regelbunden service och rätt skötsel är en säker hiss som kommer att hålla länge. En pålitlig arbetspartner gör jobbet enklare.